INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmu právnických osob v roce 2020 a 2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.11.2020
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Karel Kvítek 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním zněním zákona o daních z příjmů týkajících se právnických osob a upozornit je na poslední změny v zákoně.

Program semináře:

 • Současná platná legislativa, novely zákona v roce 2020
 • Zdaňování bezúplatných příjmů, základ daně (zdanitelné příjmy), připočitatelné a odpočitatelné položky
 • Hmotný a nehmotný majetek, změny ve finančním leasingu, vybrané skupiny daňových a nedaňových výdajů
 • Motivační příspěvek, paušální výdaje na dopravu, členské příspěvky
 • Pokuty a penále, manka a škody
 • Opravné položky k pohledávkám, dodanění závazků
 • Náklady na reprezentaci, dary a reklamní služby
 • Daňový režim u zaměstnaneckých benefit
 • Zpětné uplatnění daňové ztráty roku 2020
 • Zrušení daně z nabytí nemovitosti
 • Odpočet na podporu odborného vzdělávání
 • Odpočet darů
 • Správnost vyplnění daňového přiznání, termíny pro podání, sankce za pozdní platby a pozdní podání daňového přiznání, prominutí sankcí za  rok 2019, novinky pro rok 2021