V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se měla konat v době nouzového stavu. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmu právnických osob v roce 2020 a 2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.11.2020
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Karel Kvítek 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
17.2.2021
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Karel Kvítek 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním zněním zákona o daních z příjmů týkajících se právnických osob a upozornit je na poslední změny v zákoně.

Program semináře:

 • Současná platná legislativa, novely zákona o daních z příjmů v roce 2020
 • Zdaňování bezúplatných příjmů, základ daně (zdanitelné příjmy), připočitatelné a odpočitatelné položky
 • Hmotný a nehmotný majetek
 • Zdanění u veřejně prospěšných poplatníků
 • Motivační příspěvek, paušální výdaje na dopravu
 • Členské příspěvky
 • Pokuty a penále, manka a škody
 • Benefity zaměstnanců, stravenkový paušál
 • Opravné položky k pohledávkám, dodanění závazků
 • Náklady na reprezentaci
 • Dopady zrušení daně z nabytí nemovitosti do daně z příjmů, možnost odpočtu daňové ztráty zpětně
 • Odpočet darů
 • Slevy na zaměstnance
 • Správnost vyplnění daňového přiznání, termíny pro podání daňového přiznání po změně daňového řádu, sankce za pozdní platby a pozdní podání daňového přiznání
 • Dotazy a diskuze