INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmu právnických osob v praxi

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
9.12.2022
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Ivana Zatloukalová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
12.12.2022
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Ivana Zatloukalová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s roční závěrkou právnických osob v návaznosti na aktuální změny, s optimalizací hospodářského výsledku a výpočtu daně z příjmů právnických osob. Teorie bude provázena příklady z praxe.

Program semináře:

  • Aktuální změny pro poplatníky DPPO, které byly schváleny v průběhu roku 2022.
  • Roční uzávěrka a závěrka u právnických osob – inventarizační rozdíly, časové rozlišení, dohadné položky, přepočty cizí měny, kurzové rozdíly, navýšení nebo snížení základního kapitálu, uzavírání účetních knih.
  • Daňová optimalizace hospodářského výsledku – daňové a nedaňové náklady a výnosy, účetní a daňové odpisy, opravné položky, rezervy.
  • Daň z příjmů splatná x odložená.
  • Daň z příjmů právnických osob, vyčíslení hospodářského výsledku před a po zdanění.
  • Změny pro poplatníky DPPO, které budou od roku 2023.