INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů právnických osob

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
10.11.2021
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
RNDr. Ivan Brychta 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem tohoto semináře je rozbor zákona o daních z příjmů ve znění pro rok 2021 se zaměřením na zpracování daňových přiznání právnických osob a se zdůrazněním významných změn pro rok 2021 a případných novinek pro rok 2022 v oblasti daní z příjmů právnických osob (budou-li). Zdůrazněny budou též vazby daňového výsledku na výstupy účetnictví včetně odlišností některých daňových a účetních postupů.

Program semináře:

  • Vymezení poplatníka daně z příjmů právnických osob, daňový rezident a nerezident
  • Schéma zdanění právnických osob (dílčí základy, problematika veřejně prospěšných poplatníků, odčitatelné položky a slevy na dani)
  • Uplatnění daňové ztráty (vč. možnosti zpětného uplatnění za předchozí dvě zdaňovací období)
  • Podání daňového přiznání (termíny pro podání, zálohová povinnost)
  • Vymezení příjmů (výnosů) z pohledu zdanění / nezdanění vč. rozboru způsobů jejich zdaňování a odlišností pro veřejně prospěšné poplatníky
  • Daňové / nedaňové výdaje v příkladech (včetně změn v oblasti majetku, jeho technického zhodnocení a odpisů v roce 2021)
  • Další zajímavá témata (bezúročné a úročené zápůjčky, zdanění odměn statutárních orgánů apod.)
  • Transformace účetního výsledku hospodaření na daňový podle pravidel v § 23 zákona o daních z příjmů a
  • Další související problematika.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy a novinky ve srovnání s předchozím stavem.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.