INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů právnických osob

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
3.12.2018
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Jitka Kotorová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním zněním zákona o daních z příjmů týkajících se právnických osob a upozornit je na poslední změny v zákoně.

Program semináře:

 • Výklad nejdůležitějších ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách dle znění platného pro rok 2018 a informace o změnách pro zdaňovací období započatá v roce 2019
 • Výklad bude zaměřen na oblast:
  • daňově účinných a daňově neúčinných nákladů
  • položek zvyšujících výsledek hospodaření (dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek)
  • položek snižujících výsledek hospodaření (uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek, položky, které se nezahrnují do základu daně (částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani)
  • položek snižující základ daně a položek odčitatelných od základu daně (dary, daňová ztráta, odpočet výdajů na výzkum a vývoj, odpočet výdajů na odborné vzdělávání)
  • slevy na dani
  • specifik zdanění veřejně prospěšného poplatníka s promítnutím prováděných úprav do daňového přiznání