INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů měst, obcí a dobrovolných svazků obcí za rok 2017 ve třech příkladech

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
8.2.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Pavla Dvořáková 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
13.2.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Pavla Dvořáková 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
8.3.2018
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Pavla Dvořáková 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je základní seznámení s problematikou zdaňování ÚSC daní z příjmů. Součástí výkladu budou i příklady zdaňování a upozornění na nejčastější chyby.

Program semináře:

 • Základy zdanění daní z příjmů právnických osob
 • Kdo je veřejně prospěšným poplatníkem (VPP)
 • Osvobození bezúplatných příjmů veřejně prospěšného poplatníka
 • Co daní a co nedaní veřejně prospěšný poplatník
 • Zjištění základu daně ÚSC a jeho úpravy
 • Jednoduché a bezpečné zdanění obce bez podnikatelské činnosti
 • Základní náklady uznávané (neuznávané) jako výdaje na dosažení a udržení příjmů
 • Příklad zdanění velké obce bez hospodářské činnosti a vyplnění daňového přiznání
 • Podnikatelská (hospodářská) činnost obce a přístup k jejímu zdanění
 • Příklad zdanění obce s podnikatelskou (hospodářskou) činností
 • Daňové odpisy a jejich význam pro svazky obcí.
 • Shrnutí, odpovědi na dotazy.