INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Co se nedozvíte o zdravotním pojištění v roce 2018 na souhrnném semináři ke změnám ve mzdové účtárně

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ (PŮVODNĚ HOTEL HARMONY CLUB, NYNÍ DŮM KULTURY AKORD)
29.11.2017
9:00 - 14:00
Ostrava
Dům kultury Akord
Ing. Antonín Daněk 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je podat účastníkům ucelený vhled do problematiky zdravotního pojištění, seznámit je se změnami a aktualitami vzhledem k vývoji legislativy. Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí.

Program semináře:

 • Podrobná analýza změn ve zdravotním pojištění v roce 2017 a k 1.1.2018 včetně aktualit s ohledem na vývoj legislativy.
 • Soukromé právo a dopady do zdravotního pojištění - příklady.
 • Postupy ve zdravotním pojištění u dohod o provedení práce od 1.1.2017.
 • Vliv zvýšení minimální mzdy na placení pojistného zaměstnavatelem s příklady: souběžné příjmy, poměrná část minima, přečerpaná dovolená, neplatné rozvázání pracovního poměru, částečná nezaměstnanost, nekolidující zaměstnání aj.
 • Důsledky zásadních změn ve zdravotním pojištění v postupech zaměstnavatele v různých situacích s příklady – neplacené volno, dohody apod.
 • Pracovněprávní vztahy a výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2017/2018 a v roce 2018.
 • Rozbor různých problémových případů a situací na základě dotazů mzdových účetních, vznesených v uplynulém období – souběžné kategorie, osoby bez zdanitelných příjmů, změna zdravotní pojišťovny, konkurenční doložka, oznamovací povinnost – přihlašování a odhlašování zaměstnanců, nemoc v ochranné lhůtě aj.
 • Významné číselné hodnoty, platné v roce 2018.
 • Příjmy, ze kterých se v roce 2018 zdravotní pojištění neplatí.
 • Specifika účasti cizinců ve veřejném zdravotním pojištění v návaznosti na koordinační nařízení Evropské unie.
 • Mnoho dalších užitečných informací.
 • Individuální konzultace po skončení semináře.