INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Co je a co není daňovým nákladem v roce 2017

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.10.2017
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Lenka Kruntorádová 2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
20.10.2017
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Lenka Kruntorádová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
23.10.2017
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Jiří Klíma 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
25.10.2017
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Jiří Klíma 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář si klade za cíl rozebrat nejsledovanější oblasti v daních z příjmů vůbec, a to daňově uznatelné a neuznatelné náklady. Předmětem zájmu budou především paragrafy 24 a 25 zákona o daních z příjmů v aktuálním znění. Seminář nebude zaměřen pouze na novinky, ale i na rekapitulaci problematiky jako celku, včetně výkladových stanovisek GFŘ, relevantní judikatury Nejvyššího správního soudu a návaznosti na účetnictví.

Program semináře:

  • Smluvní sankce, úroky z prodlení, pokuty.
  • Daně v daňových nákladech – daň z nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí, DPH.
  • Zaměstnanecké benefity.
  • Opravné položky k pohledávkám.
  • Úroky z úvěrů a půjček.
  • Dopravní paušály.
  • Likvidace zásob.
  • Manka a škody.
  • Další vybraná problematika.
  • Odpovědi na dotazy a diskuze.