INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Cestovní náhrady v roce 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.1.2019
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Jaroslava Pfeilerová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
23.1.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Jaroslava Pfeilerová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
25.1.2019
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Jaroslava Pfeilerová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pro zaměstnavatele v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře, pro zaměstnance, pro ekonomy a účetní, ale i pro manažery a vedoucí pracovníky. Školení je určeno pro posluchače, kteří si chtějí prohloubit znalosti o cestovních náhradách a získat komplexní informace týkající se pracovních cest. Bude obsahovat především příklady, dotazy a související odpovědi.

Program semináře:

 • Související právní úprava
 • Postup při vysílání zaměstnance na pracovní cesty
  • vnitřní směrnice
  • příkaz k pracovní cestě, pokyny zaměstnavatele, příklady
 • Výklad k problematice místa výkonu práce a pravidelného pracoviště ve vazbě na ujednání v pracovních smlouvách (nejčastější chyby, související příklady)
 • Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách
  • nároky na stravné
  • snížení stravného
  • více krátkých pracovní cest uskutečněných v jednom dni
  • nadlimitní plnění
  • výdaje na ubytování a nutné vedlejší výdaje
  • jízdní výdaje a nutné vedlejší výdaje
  • souběh stravného a stravenky v jednom dni (daňové posouzení)
  • příklady a nejčastější chyby z praxe)
 • Přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance
  • stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady
  • příklady
 • Cestovní náhrady poskytované při prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnance, příklady, chyby při daňovém posuzování
 • Cestovní náhrady zaměstnanců, kteří konají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (příklady)
 • Rizika související s pracovní cestou a jejich řešení
  • nemoc zaměstnance v průběhu pracovní cesty
  • příklady
  • daňové posouzení
 • Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách
  • sazby zahraničního stravného, snižování
  • kapesné
  • tuzemská a zahraniční část zahraniční pracovní cesty (souběh nároků na tuzemské a zahraniční stravné – příklady)
  • náhrady při návštěvě člena rodiny
 • Vyslání zaměstnance k výkonu práce do zahraničí (pracovní cesta, případně sjednání místa výkonu práce v zahraničí)
  • alternativy výkonu práce
  • cestovní náhrady
  • související daňové dopady
 • Náhrady zaměstnance při použití jiného než služebního vozidla v zahraničí
  • způsob výpočtu náhrady
  • nejčastější chyby
 • Výpočet a účtování stravného poskytnutého zaměstnanci v jiné dohodnuté měně než stanoví vyhláška MF (kurzy využívané při přepočtu měn)
 • Vyčíslení a zaúčtování nároků zaměstnance včetně vzniklých kurzových rozdílů
 • Vyúčtování pracovních cest
  • lhůty
  • příklady vyúčtování v různých cizích měnách
  • účtování u zaměstnavatele
  • kurzové rozdíly
 • Paušalizace cestovních náhrad
  • stanovení paušálu
  • nejčastější chyby
 • Rozdíly při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře
 • Poskytování cestovních náhrad a jejich daňové posouzení osobám, se kterými není uzavřen pracovněprávní vztah
 • Cestovní náhrady  členům orgánům právnických osob
 • Judikatura NS v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad
 • Náhrady, které si při cestách v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti mohou daňově uplatnit OSVČ – zdůraznění odlišností ve srovnání se zaměstnanci
 • Daňové dopady při poskytování služebného vozidla zaměstnanci pro soukromé i služební účely
 • Odpovědi na dotazy