V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Česko-slovenské DPH pod lupou 2020 - srovnání a rozdíly v kontextu daňového práva

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
15.4.2021
9:00 - 15:30
Brno
Hotel Avanti
Ing. Václav Benda
Ing. Soňa Ugróczy
3.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Účastníci získají ucelený přehled o podobnostech a rozdílech v dani z přidané hodnoty v České a Slovenské republice. Školení trvá od 9 do 15:30 hodin.

Program školení:

 • Sazby DPH a jejich změny v ČR v roce 2020, zdaňovací období v ČR a SR
 • Vznik daňové povinnosti (rozdíly ve dni dodání zboží, služby, pořízení (nabytí) zboží z jiného členského státu a dovoz)
 • Vznik stále provozovny pro účely DPH a přemístění zboží - povinnosti daňových subjektů v obou zemích a podmínky pro registraci zahraničních osob v ČR a SR
 • Dodání zboží v řetězci v ČR a SR (pravidla platná v roce 2020) včetně podmínek pro trojstranný obchod
 • Režim call-off-stock v ČR a SR (pravidla platná v roce 2020)
 • Přijetí a dodání služeb vztahujících se k nemovitosti vlastněné zahraničními osobami v ČR a SR (režim subdodávek dvou zahraničních osob, otázka registrace ve státě, kde se nemovitost nalézá)
 • Všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti v ČR a v SR v roce 2020
 • Dodání a nájem nemovitostí v SR (nová pravidla)
 • Vznik nároku (práva) na odpočet daně a  zdaňovací období, ve kterém je možné uplatnit odpočet daně v ČR a SR
 • Lhůty na vystavení faktur (režim reverse-charge služby mezi ČR a SR plátcem, intrakomunitární dodání, zálohy)
 • Daňové přiznání k DPH, souhrnné a kontrolní hlášení (výkaz), včetně lhůt a formy podání, dodatečná a opravná hlášení (výkazy) v ČR a SR
 • Nárok na vrácení (refundaci) daně zahraniční osobě
 • Sankce podle předpisů platných v ČR a SR