INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Česko-slovenské DPH pod lupou 2019 - srovnání a rozdíly v kontextu daňového práva

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
17.4.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Václav Benda
Ing. Soňa Ugróczy
3.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Účastníci získají ucelený přehled o podobnostech a rozdílech v dani z přidané hodnoty v České a Slovenské republice. Skolení trvá od 9 do 15,30 hodin.

Program semináře:

 • Sazby DPH a jejich navrhované změny v ČR v roce 2019, zdaňovací období v ČR a SR
 • Vznik daňové povinnosti (rozdíly ve dni dodání zboží, služby, pořízení (nabytí) zboží z jiného členského státu a dovoz, včetně změn v roce 2019
 • Vznik stále provozovny pro účely DPH - povinnosti daňových poplatníků v obou zemích a podmínky pro registraci zahraničních osob v ČR a SR
 • Režim call-off-stock v ČR a SR (porovnání a rozdíly)
 • Vznik nároku (práva) na odpočet daně a  zdaňovací období, ve kterém je možné uplatnit odpočet daně v ČR a SR, včetně změn v roce 2019
 • Přijetí a dodání služeb vztahujících se k nemovitosti vlastněné zahraničními osobami v ČR a SR (režim subdodávek dvou zahraničních osob, otázka registrace ve státě, kde se nemovitost nalézá)
 • Predaj nehnuteľnosti po rozsiahlej rekonštrukcii v CR a SR (nové kritéria pre posúdenie testu oslobodenia v SR od 1.1.2019
 • Lhůty na vystavení faktur (režim reverse-charge služby mezi ČR a SR plátcem, intrakomunitární dodání, zálohy)
 • Daňové přiznání k DPH, souhrnné a kontrolní hlášení (výkaz), včetně lhůt a, formy podání, dodatečná a opravná hlášení (výkazy) v ČR a SR
 • Nárok na vrácení (refundaci) daně zahraniční osobě
 • Sankce podle předpisů platných v ČR a SR