INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Česko-slovenské DPH pod lupou 2018 - srovnání a rozdíly v kontextu daňového práva

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
9.4.2018
9:00 - 15:30
Brno
Hotel Avanti
Ing. Václav Benda
Ing. Soňa Ugróczy
3.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Účastníci získají ucelený přehled o podobnostech a rozdílech v dani z přidané hodnoty v České a Slovenské republice.

Program školení:

 • Základní sazby DPH, zdaňovací období v ČR a SR
 • Vznik daňové povinnosti (rozdíly ve dni dodání zboží, služby, nabytí zboží z jiného členského státu a dovoz), včetně změn v roce 2018
 • Vznik stále provozovny pro účely DPH - povinnosti daňových poplatníků v obou zemích a podmínky pro registraci zahraničních osob v ČR a SR
 • Režim call-off-stock v ČR a SR (porovnání a rozdíly)
 • Vznik práva na odpočet daně a a zdaňovací období, ve kterém je možné uplatnit odpočet daně v ČR a SR, včetně změn od roku 2018
 • Přijetí a dodání služeb vztahujících se na nemovitosti vlastněné zahraničními osobami v ČR a SR (režim subdodávek dvou zahraničních osob, otázka registrace ve státě, kde se nemovitost nalézá)
 • Režim přenesení daňové povinnosti v ČR a SR se zaměřením na stavební práce v ČR (včetně změn od 1.7.2017) a v SR (včetně změn od 1.1.2017)
 • Lhůty na vystavení faktur (režim reverse-charge služby mezi ČR a SR plátcem, intrakomunitární dodání, zálohy)
 • Daňové přiznání k DPH, souhrnný a kontrolní výkaz (lhůta na podání, forma podání, dodatečné a opravné výkazy) v ČR a SR
 • Nárok na refundaci daně zahraniční osobě
 • Sankce