INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Celní řízení - změny pro rok 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
6.3.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
13.3.2019
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Součástí přednášky budou i aktuální informace o dopadech Brexitu do celního řízení

Seminář si klade za cíl, shrnout a popsat průběh zavádění změn po dobu přechodného období od nabytí účinnosti nové celní legislativy. Zaměříme se na problematické oblasti, kde došlo k nejvýznamnějším změnám a dále na změny, které postupně nabývají účinnost v roce 2019.

Program semináře:

 • Vybrané problémové okruhy v oblasti celního řízení
  • obchodněpolitická opatření uplatňovaná při dovozu a vývozu – kvóty v oblasti dovozu výrobků ze železa a oceli, dodatečná cla na dovozy z USA, povinnosti předkládání kontrolních dokladů (licence) pro výrobky z kovů, apod.
  • antidumpingová řízení a antisubvenční řízení a související opatření dohledu
  • uplatňování tarifních suspenzí a kvót v roce 2019
 • Změny vybraných předpisů a jejich dopad do celního a daňového řízení pro rok 2019
  • novely základní celní legislativy na úrovni EU
  • novely národní legislativy – celní zákon
  • změny postupů zavedené celními orgány – uplatňování alternativních důkazů pro prokázání výstupu zboží, žádosti o zvláštní celní režimy, žádosti o ZISZ, zjednodušené postupy a další
  • vývoj v oblasti zavádění elektronických postupů v rámci přechodného období
  • Zajišťování celního dluhu
  • Kontroly prováděné celními orgány – jejich zaměření a výsledky těchto kontrol
 • Původ zboží - nové preferenční dohody, systém REX a jeho vývoj
 • BREXIT - dopady do obchodování s UK
 • Celní sazebník pro rok 2019, novela NR (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a
 • Dotazy účastníků a diskuse