INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aplikace současně platné legislativy DPH na konkrétních příkladech z praxe

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
5.1.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Olga Holubová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Posluchači budou seznámeni s praktickými problémy v oblasti DPH pomocí příkladů. Důraz bude kladen na poslední změny zákona a jejich výklad prezentovaný na stránkách Finanční správy.

Program semináře:

 • předmět daně, obchodní majetek
 • leasing v DPH
 • společnost bez právní subjektivity (dříve sdružení)
 • místo plnění u poskytnutí služeb a dodání zboží
 • povinnost přiznat daň (zálohy, DUZP)
 • základ daně a jeho opravy
 • plnění osvobozená od daně s nárokem i bez nároku na odpočet daně na vstupu
 • manka, škody, ztráty a zničení majetku
 • režimy přenesení daňové povinnosti
 • nárok na odpočet a možnosti jeho odmítnutí
 • ručení za daň, nespolehlivá osoba, nespolehlivý plátce