INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuální změny a vybrané problémy z vedení personální agendy a odměňování

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
29.11.2017
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Petr Bukovjan 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je zaměřit se na přijaté či projednávané změny v pracovněprávní oblasti a vysvětlit vybrané problémy z praxe.

Seminář je určen personalistům, vedoucím zaměstnancům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborářům…

Program semináře:

 • Přehled právní úpravy, informace o posledních legislativních změnách.
 • Novela zákona o specifických zdravotních službách – důležité změny v oblasti pracovnělékařských služeb (načasování a úhrada vstupní lékařské prohlídky a její absolvování u tzv. dohodářů, povinnost vyžádat si výpis ze zdravotnické dokumentace, obsah lékařského posudku a jeho použití pro pracovněprávní účely, periody prohlídek nejen k noční práci, nově u výstupní lékařské prohlídky, atd.).
 • Novela zákona o zaměstnanosti – zpřísnění v oblasti agenturního zaměstnávání, - elektronický registr náhradního plnění pro účely plnění povinného podílu, - změny v úpravě nekolidujícího zaměstnání atd.
 • Novela zákoníku práce – stav projednávání a stručný přehled navrhovaných změn.
 • Dovolená před a po novele ZP, zásadní změny.
  • Druhy dovolené: dovolená za kalendářní rok, poměrná část dovolené, dodatková dovolená, dovolená za odpracované dny
  • Výměra dovolené.
  • Způsob výpočtu nároku na dovolenou po novele, konkrétní příklady.
  • Doba posuzovaná jako výkon práce pro účely dovolené (co ano, co ne).
  • Krácení dovolené, nově poměrná část dovolené – výpočty.
  • Dovolená při nerovnoměrně rozvržené pracovní době.
  • Čerpání dovolené – pravidla, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, určení doby čerpání dovolené, stanovení termínu dovolené, čerpání dovolené po mateřské dovolené.
  • Náhrada mzdy (platu) za dovolenou. Kdy lze dovolenou proplatit?
  • Nevyčerpaná dovolená – převody dovolené, kdy přechází právo určení i na zaměstnance. Může dovolená propadnout?
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich využití.
 • Aktuální otázky odměňování ve mzdové a platové sféře – připravované a schválené změny.
 • Nová výkladová stanoviska AKV a aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech.
 • Aktuality ke dni konání semináře, výklady a stanoviska.
 • Dotazy a diskuse