INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuální problémy uplatňování DPH v roce 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.3.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Václav Benda 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
21.3.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Václav Benda 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informování o aktuálních metodických informacích a výkladům GFŘ a MF ke změnám zákona o DPH, v průběhu roku 2017 a 2018.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
 • Zrušení specifických pravidel pro správu DPH ve společnosti a navazující přechodné období v návaznosti na informaci GFŘ
 • Praktické dopady změn pravidel pro vznik povinnosti přiznat daň a přiznat plnění v návaznosti na informaci GFŘ
 • Vystavování daňových dokladů a vazby na zpracování kontrolního hlášení a  změny v elektronické evidenci tržeb v návaznosti na nález Ústavního soudu
 • Základ daně a oprava základu daně, včetně dílčích změn v roce 2017
 • Sazby daně a dopady dílčích změn v roce 2016 a 2017 a výhled na další období
 • Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na změny v roce 2017
 • Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně se zaměřením na vývoz zboží a služby s ním související ve vazbě na informace GFŘ
 • Aktuální pravidla a chyby při uplatňování nároku na odpočet daně
 • Změny v pravidlech pro opravu odpočtu daně
 • Vyrovnání a úprava odpočtu při zničení, ztrátě či odcizení majetku v návaznosti na informaci GFŘ
 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a jeho rozšíření v roce 2017 v návaznosti na informaci GFŘ
 • Správu DPH v tuzemsku a změny v roce 2017 (vymezení nespolehlivého plátce a osoby, rozšíření ručení příjemce zdanitelného plnění a navazující výklady GFŘ)
 • Podávání kontrolních hlášení v roce 2018 v návaznosti na nález Ústavního soudu ke kontrolním hlášením