INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2025

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
2.12.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Marika Voženílková 2.400,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Webinář je určen pro účetní a daňové poradce, kteří řeší prakticky problematiku daně z přidané hodnoty  u svých klientů plátců, identifikovaných osob a podnikatelů

Cílem školení je probrat na konkrétních příkladech  současnou problematiku DPH a seznámit posluchače s očekávanými změnami od ledna 2025. Návrh novely obsahu cca 400 změn.

Program webináře:

 • Nákupy plátců na market places
 • Obdržené faktury na služby od osob neusazeným v tuzemsku, které obsahují DPH
 • Rozšířená definice pořízení zboží a důsledky pro praxi
 • Zkrácení lhůty pro uplatnění nároku na odpočet daně včetně zkrácení lhůty na základě přijatého vrubopisu
 • Prodloužení lhůty u oprav základu daně
 • Plátcovství
 • Plnění poskytovaná zaměstnancům se slevou
 • Změny v oblasti  nemovitých věcí
 • Povinnost vrátit odpočet u neuhrazených pohledávek
 • Zavedení limitu pro malé podniky
 • Zrušení konceptu u majetku vytvořeného vlastní činností
 • Další změny
 • Odpovědi na dotaz