INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuální otázky a změny ve vedení personální agendy a odměňování koncem roku 2017 a v roce 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.11.2017
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Alena Chládková 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Prakticky zaměřený seminář je určen pro všechny vedoucí zaměstnance, personalisty, mzdové účetní či odboráře. Účastníkům bude poskytnut výklad problémových ustanovení zákoníku práce a souvisejících právních předpisů se zaměřením na aktuální otázky praxe a poslední legislativní změny.

Program semináře:

 • Přehled právních předpisů nutných pro vedení personální agendy a odměňování s výkladem nejdůležitějších a aktuálních legislativních změn v roce 2017 a od 1.1.2018
 • Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru
  • zjišťování osobních údajů
  • založení osobního spisu a jeho obsah
  • ochrana osobních údajů – zpřísnění v roce 2018
  • vstupní lékařská prohlídka.
 • Náležitosti pracovní smlouvy
  • povinná a možná ujednání
  • sjednání či stanovení mzdy a platu
  • mzdový a platový výměr
  • jmenovací dekret
 • Pracovní poměry na dobu určitou
  • praktické příklady
  • zkušební doba
 • Povinnosti personalistů a vedoucích zaměstnanců v průběhu trvání pracovního poměru a při změnách pracovního poměru
 • Povinnosti v oblasti pracovní doby
  • rozvržení
  • přestávky
  • evidence
  • práce přesčas
  • práce ve dnech pracovního klidu
  • vazba na odměňování – jednotlivé příplatky, náhradní volno, souběh příplatků
 • Povinnosti v oblasti poskytování dovolené
  • nárok
  • čerpání
 • Skončení pracovního poměru - povinnosti vedoucího a personalisty
 • Odstupné
 • Doručování písemností v oblasti pracovněprávní
 • Dohody o pracích mimo pracovní poměr – praktické využívání
 • Aktuální otázky odměňování ve mzdové a platové sféře
  • změny platových tarifů ve veřejných službách a správě
  • zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy
  • jednotlivé složky mzdy nebo platu
  • doplatky do zaručené mzdy
  • příplatky a jejich výpočet
 • Aktuální problémy a výkladová stanoviska. Informace o legislativních změnách a stavu legislativy ke dni konání semináře
 • Diskuze, dotazy