INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuální novinky ve mzdové účtárně a personální oblasti

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
29.10.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Růžena Klímová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s problémy a změnami v mzdové účtárně. Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, mzdové účetní a personalisty všech firem a společností.

Program semimáře:

 • Změny v pracovněprávní oblasti a upozornění na problémové případy
  • výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2019
  • vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění
  • nekolidující příjem uchazečů o zaměstnání
 • Změny v nemocenském pojištění
  • nové redukční hranice pro rok 2018
  • další změny v nemocenském pojištění.
 • Změny ve zdravotním pojištění
  • minimální vyměřovací základ v roce 2019
  • pojištěnci státu
  • sjednocení příjmů, z nichž se odvádí pojistné na sociální zabezpečení se zdravotním pojištěním
  • odvod pojistného u OSVČ, OBZP
 • Změny v sociálním zabezpečení
  • maximální vyměřovací základ
  • odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění
  • parametrické změny - minimální vyměřovací základ, minimální pojistné
 • Příprava na budoucí povolání
  • studium na SŠ, studium na VŠ, přerušené studium, pokračování ve studiu na jiné VŠ
 • Důchodové pojištění
  • zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti
  • evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb.
 • Doplňkové penzijní spoření a pojem předdůchod
  • povinnosti penzijních společností vůči zdravotním pojišťovnám - kódy S a R
  • souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v § 37 zákona č. 582/1992 Sb.
 • Změny v provádění srážek ze mzdy od 1.1.2019
  • provádění srážek ze mzdy - nezabavitelná částka pro rok 2019
  • pojem čistá mzda
  • postup při insolvenci zaměstnance - insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele
  • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy
  • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
 • Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců a občanů EU
  • zaměstnanecká karta duální a neduální, biometrická karta
  • povolení k zaměstnání, modré karty, změny v zákoně o pobytu cizinců a sezonní zaměstnanost.
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • elektronická evidence o náhradním plnění
 • Zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání
  • další změny od roku 2019 (např. zvýšení stravného).
 • Dotazy a diskuze