INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuální novinky u příspěvkových organizací, předpokládané změny pro rok 2018 a inventarizace

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
6.12.2017
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Hana Juráňová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
11.12.2017
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Hana Juráňová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Účastníkům školení bude podán praktický výklad provádění inventarizace majetku a závazků s důrazem na aktuální změny v legislativě.

Program školení:

 • Změny účetních a daňových předpisech v roce 2017, výklady a stanoviska MF ČR
  • zákon o daních z příjmů - zejména daňové odpisy příspěvkových organizací
  • zákon o DPH - zejména povinnost úprav odpočtů například u zjištěných mank, nároky na zdokumentování ostatních důvodů vyřazení majetku - stanovisko MFČR
  • nově důsledky nezveřejnění smluv v registru a nová metodika MVČR
  • časté chyby v aplikaci zákona 250/2000 Sb. v oblasti dotačních programů
  • judikatura vztahující se ke zjištěnému porušení rozpočtové kázně. Zákon o rozpočtové odpovědnosti a související změny zákonů - příprava schvalování rozpočtů a střednědobých výhledů pro příspěvkové organizace, termíny, povinnost zveřejňování, druhy podkladů.
  • často kladené dotazy a odpovědi MFČR v roce 2017
 • Očekávané změny pro roce 2018
  • prováděcí vyhláška 410/2009 Sb a inventarizační vyhláška č. 270/2010 Sb. - změny v inventarizaci vlastních zdrojů
  • vyhláška č. 218/2000 Sb. zejména významné změny týkající se dotací
  • technická vyhláška 383/2009 Sb. 
  • konsolidační vyhláška č. 312/2014 Sb. - změny v konečných termínech pro sestavení výkazů za stát a očekávané změny ve vzájemném odsouhlasování pohledávek a závazků.
  • nové nařízení o ochraně osobních dat (GDPR) - v květnu 2018
 • Inventarizace majetku a závazků za roce 2017 s respektováním požadavku na inventarizace vlastních zdrojů
  • požadavky zákona o účetnictví a aplikace inventarizační vyhlášky - specifikace správných pojmů, jaké podklady nutno pro správné provedení inventur připravit inventarizačním komisím, jak stanovit odpovědnosti konkrétních osob - nejen členů inventarizačních komisí.
  • jak reagovat na nové požadavky pro inventarizaci vlastních zdrojů a jak připravit správně inventuru účtu 403
  • jaký má být obsah inventarizační zprávy a kdo ji sestaví.
  • jak sestavit plán inventur a stanovit rozsah inventurních soupisů například za seskupení inventarizačních položek
  • konkrétní příklady inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů včetně určení odpovědných osob za podpisy k nim připojené