INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuálně ze mzdové účtárny včetně GDPR

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.6.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
PhDr. Dagmar Kučerová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Na semináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle zákona č. 101/2000 Sb. a obecného nařízení EU, známého pod zkratkou GPPR, které nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018.

Program semináře:

  • GDPR pro mzdové účetní a personalisty (podrobně) - ochrana osobních údajů při výběrovém řízení, přijímání zaměstnanců, v průběhu pracovního poměru, při ukončení pracovního poměru a jejich archivace a likvidace. Souhlas se zpracováním údajů, monitorování (e-mail, kamerový systém, GPS v automobilech), zveřejňování údajů zaměstnanců na internetových stránkách zaměstnavatele, kopírování dokladů, doplnění smlouvy o zpracování účetnictví externí firmou apod.
  • Nový výklad k uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na počátku měsíce.
  • Přečerpaná řádná dovolená - aktuálně doporučovaný postup a jeho úskalí.
  • Pracovnělékařské prohlídky po novele zákona o specifických zdravotních službách a vyhlášky o pracovnělékařských službách – nová pravidla provádění jednotlivých prohlídek, počítání lhůt, prohlídky u dohod konaných mimo pracovní poměr, možnost nástupu do zaměstnání po dlouhodobé nemoci bez prohlídky, náklady zaměstnavatele, vyšetření a očkování jako překážka v práci apod. 
  • Řidič z povolání a řidič referent - vysvětlení pojmů v praxi, školení a pracovnělékařské prohlídky atd.
  • Práce na zkoušku - nová aktivita úřadů práce - podmínky, sociální a zdravotní pojištění, přihlašování, řetězení pracovních poměrů atd.
  • Vybrané zaměstnanecké benefity - dary zaměstnancům a příspěvky na zdraví, sport a kulturu. 
  • Mzdový list – údaje, které musí být podle aktuálního vyjádření GFŘ povinně uváděny (většina zaměstnavatelů je neuvádí).
  • Dlouhodobé ošetřovné aktuálně - připomenutí nové nemocenské dávky od černa 2018, tiskopisy, postup, související změny zákoníku práce. 
  • Nové právní výklady a připravovaná legislativa k datu konání semináře.