INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuálně ze mzdové účtárny

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
30.10.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
PhDr. Dagmar Kučerová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
31.10.2019
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
PhDr. Dagmar Kučerová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s novinkami a změnami ve mzdové účtárně a pracovněprávní oblasti.

Program semináře:

  • Plně funkční eNeschopenky od roku 2020 – elektronické dočasné pracovní neschopnosti v praxi, vystavení DPN, zasílané informace pro zaměstnavatele, předávání informací ČSSZ, změny v příloze k vyměřovacímu základu, nemoc u cizinců, více DPN současně, nemoc v ochranné lhůtě po skončení zaměstnání, ukončení DPN, nové povinnosti zaměstnavatele a další. Zkušební provoz má být zahájen od měsíce října 2019. 
  • Neposkytování příplatků za práci na dohody konané mimo pracovní poměr a diskriminace zaměstnanců – příplatky na dohody nyní a možné změny v dohodách po velké novele zákoníku práce.
  • Motivační příspěvek – zopakování základních zásad  poskytování motivačního  příspěvku žákům a studentům, doporučené vzory MŠMT. Jak postupovat při vrácení příspěvku studentem v situaci, kdy pracovní poměr po ukončení studia neuzavře, je nutné příspěvek „dodanit“?
  • Darování krve nebo plazmy – povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance v souvislosti s překážkou v práci, pravidelné darování plazmy za náhradu  a nárok na placené pracovní volno a další.
  • Splatnost mzdy a výplatní termín – nevyplacení v termínu splatnosti, kdy má být výplata na účtu zaměstnance  apod.
    Elektronické výplatní pásky zasílané na soukromé mailové účty zaměstnanců – pravidla zasílání elektronických výplatních pásek, pracovní nebo soukromé účty zaměstnanců.
  • Ochrana osobních údajů (GDPR) – nový zákon o zpracování osobních údajů, kontrolní činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů a inspektorátu práce, na co se mohou kontroly zaměřit atd.
  • Místo výkonu práce a místo pravidelného pracoviště  z pohledu cestovních náhrad a vystavování cestovních příkazů.