INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuálně ze mzdové účtárny

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
17.6.2019
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
PhDr. Dagmar Kučerová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s novinkami a změnami ve mzdové účtárně a pracovněprávní oblasti.

Program semináře:

  • Zrušení karenční doby v příkladech a informace o dalších připravovaných novelách zákoníku práce.
  • Postupné zavádění elektronické formy dočasných pracovních neschopnosti z pohledu zaměstnavatele (od poloviny roku 2019 a dále od roku 2020
  • Novela insolvenčního zákona od 1. června 2019 – změny v oddlužení z pohledu zaměstnavatele, postup po ukončení oddlužení (oddlužení, konkurz, exekuce).
  • Plánované zvýšení nezabavitelné částky – návrh novely nařízení vlády o nezabavitelné částce
  • Rehabilitace – nový právní výklad k překážce v práci, doprovod rodiče do zdravotnického zařízení – výklad MPSV
  • Novela zákona o daních z příjmů –základ daně u zaměstnanců, u nichž se veřejnoprávní pojistné řídí právními předpisy jiného členského státu EU nebo státu tvořícího EHP nebo Švýcarska – aktuální výklady (účinnost 1. ledna 2019),  novela daňových zákonů, tzv. daňový balíček.
  • Opakované uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr a záměrné vyhýbání se odvodu pojistného – vyjádření příslušných institucí.
  • Aktuálně k některým zaměstnaneckým benefitům – vzdělávání a nealkoholické nápoje poskytované ke spotřebě na pracovišti.
  • Další legislativní novinky, právní výklady a doporučení k datu konání semináře.