INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuálně ke zdaňování mezd v roce 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
29.11.2019
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Milan Lošťák 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je poskytnout nejnovější informace o změnách ve zdaňování mezd v roce 2019.

Program semináře:

 • Přehled změn platných v roce 2018 a pro rok 2019
 • Daňové zvýhodnění na děti, postup při uplatnění vyživovaných dětí a hranice příjmu pro vyplacení bonusu za měsíc a za rok, sleva na školkovné, Pokyn GFŘ D-22
 • Prohlášení poplatníka (vzor 26) a možnost jeho elektronického zpracování, možnost používání předchozího tiskopisu Prohlášení (vzor 25), interaktivní tiskopisy daňové správy.
 • Příjmy malého rozsahu (kromě DPP), které lze zdanit srážkovou daní do nově stanoveného limitu bez nutnosti podávat daňové přiznání.
 • Odlišná konstrukce superhrubé mzdy v souvislosti s tiskopisem A1
 • Zdaňování členů volebních komisí.
 • Osvobozené příjmy (benefity apod.) aktuálně.
 • Metodika u slev na dani, na daňovém zvýhodnění, na daňových bonusech a v odpočtech ze základu daně.
 • Nedostatky ve zdaňování příjmů zjišťované u zaměstnavatelů.
 • Lhůty, tiskopisy, příklady, odpovědi na dotazy.
 • Výhled pro další roky podle záměru MF a GFŘ.