INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuálně k DPH - NOVELA

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
11.4.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Ivana Langerová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
15.4.2019
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Ivana Langerová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář bude zaměřen na změny DPH v ČR v roce 2019 - účinnost novely je kvůli zdržení v legislativním procesu změněna na 1. den měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů (předpokládá se 1. dubna 2019).

Účastníci školení obdrží:
ÚZ - Daň z přidané hodnoty

Navrženo je např. rozšíření vracení DPH z nedobytných pohledávek, nová pravidla pro poukazy, omezení možnosti zdaňování nájmů, zavedení úpravy odpočtů u významných oprav nemovitostí, změny v posuzování finančního leasingu jako dodání zboží ve vazbě na judikaturu ESD, apod.

Zmíněny budou i plánované změny v rámci EU v nejbližších letech, kde má být např. stávající systém osvobozeného dodání zboží do jiného členského státu nahrazen tak, že dodání zboží bude zdaněno v členském státě určení jeho sazbami, přičemž odvést daň bude povinen zpravidla dodavatel.

Dále se bude seminář zabývat změnami zákona o DPH v letech 2017 a 2018 v návaznosti na informace a výkladová stanoviska GFŘ:

  • omezení osvobození služeb vázaných na vývoz zboží v návaznosti na judikaturu ESD
  • zrušení speciální úpravy pro společnost bez právní subjektivity (dříve sdružení)
  • zdanění mank a škod - vyrovnání a úprava uplatněného odpočtu