INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality v oblasti daní z příjmů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.1.2023
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Otakar Machala 2.100,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Seminář bude zaměřen na aktuální otázky, nejčastější chyby a výkladové problémy v účetnictví a dani z příjmů fyzických a právnických osob.

U fyzických osob budou podrobně diskutovány nové podmínky pro uplatnění paušálního režimu v roce 2023 včetně změn v sociálním a zdravotním pojištění, vysvětleny rozdíly mezi paušálním režimem a paušální daní a zároveň rozvedeny nejen výhody, ale i na nevýhody jejího využití.

U právnických osob se kromě správného používání dohadných položek zaměříme na novou daňovou úpravu uplatňování darů nejen v souvislosti s válkou na Ukrajině a na správný, a přitom výhodný, postup při uplatňování daňové ztráty do budoucna i do minulosti.
Především pro právnické osoby budou na praktických příkladech demonstrovány možnosti uplatnění daňové ztráty na minulá zdaňovací období a výhody i rizika takto uplatněné ztráty.

Samostatná část bude věnována elektromobilům v daních z příjmů – mj. změně zdaňování manažerských elektrovozidel a daňového odpisování nabíječek.

V oblasti daňových odpisů bude upozorněno na nejčastější chyby při aplikaci novely rušící kategorii majetku nehmotného a možnosti uplatnění mimořádných odpisů i v letech 2022 a 2023.

Popsána bude rovněž výrazná změna výkladu k účtování záloh v cizí měně včetně doporučeného postupu v účetní závěrce roku 2022.

V závěru semináře se zaměříme na ostatní cizoměnové pohledávky, v oblasti související správy daní na připravované odpuštění příslušenství daně, dopady automatického zřízení datových schránek u podnikajících fyzických osob a pravděpodobný vývoj novel daňových zákonů pro následující období.

Seminář bude doplněn rovněž nejnovější judikaturou v oblasti daní z příjmů a přijatými výklady sporných a komplikovaných ustanovení.

Program webináře:

 • Příjmy z prodeje nemovitých věcí
  • příjmy z prodeje nemovitostí k bydlení
  • příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (pozemky, chaty, zahrady)
  • praktické rady před prodejem 
 • Jednorázový příspěvek na dítě a daň z příjmů
  • Právní předpisy a Ukrajina
  • pobyt na území ČR
  • zaměstnání a sociální zabezpečení
  • zdanění dávek
 • Aktuality v dani z příjmů ze závislé činnosti
  • práce z domova – daňově právní aspekty
  • zaměstnanecké benefity a jejich zdanění
  • zaměstnávání Ukrajinců
  • náhrady zaměstnavatele za exekuce - účetní a daňový pohled
  • nová sleva na pojistném na sociální zabezpečení
 • Příjmy ze samostatné činnosti
  • paušální daň a paušální výdaje - rozdíly, výhody a nevýhody
  • změny v uplatňování paušální daně pro rok 2023
  • paušální daň 2023 - příklady
  • nejčastější chyby u paušální daně
 • Elektromobily v daních z příjmů
  • elektromobily a hybridní vozidla – základní vymezení
  • elektromobil poskytnutý zaměstnancům – nová úprava zdanění příjmu zaměstnance daňové dopady poskytnutí dobíjecího zařízení zaměstnanci
  • dobíjení elektromobilů
  • typy dobíjecích zařízení 
  • elektromobil a daňové odpisy
 • Vybrané daňové a nedaňové výdajedohadné položky jako daňový výdaj
  • sponzorské dary jako daňový výdaj?
  • dary a válka na Ukrajině
 • Připravovaná aktualizace Pokynu GFŘ D – 22
 • Odpisování hmotného a nehmotného majetku
  • zrušení kategorie nehmotného majetku – praktické postupy
  • mimořádné daňové odpisy v letech 2022 a 2023?
  • změna odpisování dobíjecích stanic
 • Účetnictví, daň z příjmů a cizí měny
  • opravné položky k cizoměnovým pohledávkám
  • změna výkladu k účtování záloh v cizí měně – bezpečný postup účtování od roku 2022
 • Daň z mimořádných zisků – pravidla zdanění
 • Datové schránky u fyzických osob
 • Mimořádné odpuštění daňových dluhů v roce 2023
 • Diskuse
 • Závěr