INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti a příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2024

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
13.12.2024
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Jana Šmídová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2024 a pro rok 2025, povinnostmi plátců daně (zaměstnavatelů) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanců) za rok 2024 a pro rok 2025. Dalším a hlavním cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani, a to zejména s novelou zákona o daních z příjmů pro rok 2024 a 2025 z pohledu závislé činnosti, která novelizuje konsolidační balíček a předat informace k tiskopisům – upozornit na změny v tiskopisech a na nové vzory.

Součástí semináře je i příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2024.

Program semináře:

 • Část 1 – Aktuality
  • Parametry pro účely zdanění mezd 2024/2025 a vypořádání daňové povinnosti po konci roku 2024 (minimální a průměrná mzda, rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění)
  • Novela zákona o daních z příjmů (zákon č. 163/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony) s dopadem do zdanění mezd a zaměstnaneckých benefitů
   • úprava zdanění u DPP, u kterých je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně (nový § 6 odst. 4 ZDP s účinností od 1.1.2025) – včetně celkového výkladu, jak správně zdanit
   • úpravy provedené u zaměstnaneckých benefitů: rozšíření u akcí pořádaných zaměstnavatelem, ocenění nepeněžního příjmu zaměstnance ve formě použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona rodinným příslušníkem tohoto zaměstnance, stravování poskytnuté zaměstnavatelem svým bývalým zaměstnancům, kteří jsou ve starobním či invalidním důchodu.  V rámci tohoto bodu budou připomenuty úpravy provedené v zaměstnaneckých benefitech v roce 2024, zejména pak řešení některých  oblastí, jako např. okamžik vzniku nepeněžního příjmu a jeho ocenění, souběh příspěvku na stravování a stravného a správné zúčtování (případné opravy podle § 38i ZDP), dále pak např. příspěvek na stravování u souběhu příjmů ze závislé činnosti u jednoho zaměstnavatele a další výklady týkající se oblasti benefitů (např. vzdělávací kurzy, rekreace ve vlastním rekreačním zařízení, dary zaměstnancům…)
  • Upozornění na případné další novely zákona o daních z příjmů, které mají dopad do zdanění mezd a aktuální výklady některých ustanovení zákona o daních z příjm
  • Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti, zejména upozornění na nové vzory tiskopisů, které jsou vydávány v souvislosti se zákonnými změnami pro rok 2024 (zkrácen název - Potvrzení o zdanitelných příjmech, Výpočet daně, Žádost o roční zúčtování záloh) a jak správně vyplnit
 • Část 2 - Příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2024
  • Zákonné lhůty související s vypořádání daňové povinnosti poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2024, kdy je nutné podat DAP, které příjmy patří do ročního zúčtování záloh
  • Celkový přehled slev na dani, nezdanitelných částí základu daně a daňového zvýhodnění pro roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2024 se zaměřením na úpravy provedené pro rok 2024, které se poprvé uplatní v ročním zúčtování za rok 2024 – sleva na manžela (dítě které nedovršilo 3 let věku včetně vzorových příkladů) a ve vazbě na daňové zvýhodnění, produkty na stáři (celkový přehled, nové produkty a limity a dále např. penzijní a životní pojištění podle starých a nových smluv, jak správně dodanit a uvést na tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech)
  • Daňové úlevy v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, které se projeví v ročním zúčtování záloh za rok 2024 (zejména bezúplatná plnění)
  • Jak vypořádat daňovou povinnost u daňových nerezidentů, kdy lze uplatnit daňové výhody prostřednictvím daňového přiznání
 • Dotazy a diskuse

Upozornění: Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál
Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře

Určeno zejména pro: mzdové účetní a tvůrce mzdových programů