INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti a příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.12.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Jana Šmídová 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti ve zdaňovacím období 2020 a 2021, povinnostmi plátců daně (zaměstnavatelů) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanců) za rok 2020 a pro rok 2021. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani a předat informace k tiskopisům – zejména tam, kde se opakuje chybovost. Součástí semináře je i příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020. Určeno zejména pro mzdové účetní a tvůrce mzdových programů.

Program semináře:

 • Část 1 - Aktuality a tiskopisy
  • Novely zákona o daních z příjmů a daňového řádu pro rok 2021
  • Zdaňování a členění příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 a 2021  – zálohy na daň, solidární zvýšení u záloh na daň, daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně
  • Možnost prominutí sankcí u zpětně přiznaného zahraničního povinného pojistného pro účely § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů (pokyn na promíjení, jak opravit dle § 38i zákona o daních z příjmů, jak v této souvislosti vyplnit vyúčtování)
  • COVID-19 z pohledu plátce daně (souhrn vydaných opatření a výkladů)
  • Komplexní výklad tiskopisů (včetně lhůt) pro plátce daně ze závislé činnosti (včetně opakujících se chyb), zejména Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve vztahu k hlášení změn v průběhu roku – jak správně vyplnit změnovou část, pozdě hlášené změny v průběhu roku příp. po konci roku – opravy dle § 38i zákona o daních z příjmů, dodatečné vyúčtování. Jak správně zaznamenat   příjmy ze závislé činnosti na tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech, včetně vyplnění tiskopisu v případě dlužné mzdy
 • Část 2 - Příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020
  • Opakování základních principů pro roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, včetně povinností plátců daně s tím spojených a zákonné lhůty jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka a to včetně rozhodných částek (min. mzda, průměrná mzda) – dopady do zdanění po konci roku 2020.
  • Jak postupovat při dodatečném podpisu prohlášení k dani
  • Kdy musí zaměstnanec vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání (např. zrušené produkty spoření na stáří, neučiněné prohlášení k dani a příjem zdaněn zálohou na daň, souběh příjmů ze závislé činnosti atd.) – co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání – vzorový příklad včetně vyplnění daňového přiznání při zrušení soukromého životního pojištění
  • Předepsané doklady v § 38l zákona o daních z příjmů i elektronicky, včetně archivace a elektronického vystavení potvrzení,  GDPR. 
 • Dotazy a diskuze