INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality a problémy pracovního práva začátkem roku 2023

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.2.2023
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
JUDr. Petr Bukovjan 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář bude zaměřen především na problémy v souvislosti se změnami, které nastaly v oblasti pracovního práva začátkem roku 2023, nebo se v nejbližší době chystají, a problémy, které řeší zejména personalisté nebo mzdoví účetní v praxi a které vedou ke sporům nebo dohadům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Vedle toho budou účastníci seznámeni s aktualitami v podobě stanovisek ústředních orgánů nebo soudních rozhodnutí.

Program semináře:

  • Uplatnění změn v pracovněprávní legislativě začátkem roku 2023 – novinky v exekučním řízení (jak přistupovat k uplatnění paušální částky na úhradu nákladů spojených se srážkami a jaké údaje musí zaměstnavatel sdělit exekutorovi); změny ve vztahu k oblasti nemocenského pojištění (jak je to s pracovním volnem za účelem ošetřování, dlouhodobé péče a k pobírání otcovské); povinné zvláštní očkování proti nemoci covid-19 (obsah změnové vyhlášky; pracovněprávní důsledky); whistleblowing aneb ochrana oznamovatelů – nové povinnosti zaměstnavatelů (jak daleko je příprava implementačního zákona?) atd.
  • Pracovní doba a překážky v práci – délka a rozvržení pracovní doby; pracovní režim a jeho změny; pružné rozvržení (výhody a nevýhody); chyby u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby; pracovní pohotovost; nepřetržité odpočinky; kdy jde o překážku v práci na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele (vazba na právní úpravu dovolené); konkrétní případy z praxe – vyšetření u lékaře; doprovod rodinného příslušníka; pracovnělékařská prohlídka; překážky v práci v souvislosti s povinným testováním zaměstnanců apod.
  • Důležitá soudní judikatura – nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa; kdy jde o pracovní dobu a kdy o dobu odpočinku (posouzení povahy přestávky v práci); kratší pracovní doba a práce přesčas; náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění atd.
  • Nová výkladová stanoviska AKV – účinky odstoupení od pracovní smlouvy; délka zkušební doby; zjištění pravděpodobného výdělku atd.
  • Aktuality ke dni konání semináře
  • Dotazy, diskuse